Gregory Euclide’s art work!

插画!有木有?雕塑!有木有?装置!有木有?剪纸!有木有?折纸!有木有?园艺!有木有?插花!有木有?模型!有木有?太多得标签能够用在Gregory Euclide的艺术作品中。各种艺术表现的结合使得他得作品近乎完美,无懈可击。还有什么可说的?看吧看吧!!!

更多作品请见:http://www.gregoryeuclide.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分享到:

7
请投票