SIT’s paint art

Sit是一位来自阿姆斯特丹的艺术家。他从事做绘画,平面设计,广告和其他的设计很多年,直到他厌倦了,他回到了起点找到他的真正本质。返回最朴实的手工绘画。他的插画风格油涂鸦的感觉,但一些作品更是有一些中国水墨画的风格隐隐约约在里面。黑和白的搭配和泼墨般的笔触永远地那么冲击着观众的视觉。

更多作品请见:http://www.sitnie.com/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分享到:

9
请投票