Alex Andreyev‘s sci-fi photography

Alex Andreyev是一位来自俄罗斯的艺术家,他一直在素描,绘画,等领域,也做了近20年平面设计,他尝试着包括传统油墨,钢笔,画笔的各种技术,
并尝试用数位艺术。这一系列科幻的蒙太奇作品是Alex Andreyev利用了平时的照片进行再度创作,使原本平凡的照片瞬间变成了科幻片种出现的场景。这种创作我们屡见不鲜,但怎样很巧妙的进行完美地嫁接是我们需要学习的~

更多作品请见:http://alexandreev.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分享到:

3
请投票