Anna Anjos’ illustration

Anna Anjos于1985年出生出生于巴西圣保罗,所以她拥有着巴西艺术家和插画师与生俱来的对色彩的驾驭能力及天赋。她的作品总是充满了浓郁的暖色调,从作品中所展示的各种图腾和纹理中,我们可以依稀感觉到一种来自南美洲的特有的民俗风格。

更多作品请见:http://www.annaanjos.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分享到:

5
请投票